Ochrana osobních údajů

 1. Společnost FOUL s.r.o., se sídlem Vladislav 278, 675 01 Vladislav, zapsaná u Krajského soudu v Brně zpracovává v případě objednávky a uzavření kupní smlouvy ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

  • jméno a příjmení, nebo název společnosti
  • IČO společnosti (je li vyžadováno)
  • dodací adresa / fakturační adresa
  • emailová adresa
  • telefonní číslo
 2. E-mail, jméno, příjmení, doručovací a fakturační adresu a telefonní číslo je nutné zpracovat pro úspěšné dokončení objednávky a vytvoření kupní smlouvy. Tyto osobní údaje budou společností FOUL s.r.o. zpracovávány po dobu 10 let.

 3. Zpracování osobních údajů je prováděno společností FOUL s.r.o. tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: Radek Bednář. Zpracovatel je prověřen naší společností.

 4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V Třebíči dne 18. 5. 2018

Doprava zdarma od 1 500 Kč
Menu
0 Kč